Marián Kucka - exotické terasy - dodávka a montáž


Prejdi na obsah

Montáž exotických terás

iDeck
iDECK znamená jemne a hrubo drážkovaný profil dosky z tropického dřeva. Hrubá drážka a jej tvar - je konštruovaný tak, aby bylo minimalizované nebezpečenstvo šmyku pri bazénoch a tiež sa dobre čistila. Jemná drážka sa používá s úspechom tam, kde je rozmiestnený na terase zahradný nábytok. V našej ponuke nájdete širokú paletu exotických drevín pre stavbu vonkajšej drevennej terasy.
Podklad pre montáž terasovej dosky musľ byť stabilný, tvrdý a rovný. V prípade montáže na zem je potrebné pripraviť podklad zo zmesi piesku a štrku vysýpanej na čiernu vlákninu chrániacu pred prerastaním buriny. Ak sa má spodná konštrukcia opierať o betónové kocky alebo podložky, musia sa nachádzať vo vzdialenostiach zodpovedajúcich vzdialenosti hranolov. Pri daždivom počasí môže dôjsť k vzniku škvŕn na podklade pôsobením zlúčenín trieslovín obsiahnutých v dreve (týka sa len dreviny Bangkirai). Aby sa tomu predišlo, je potrebné natierať cementové podklady náterom vyrobeným na báze polyuretánu. Protišmykovú dosku z tvrdého dreva je potrebné montovať na konštrukčné hranoly s objemovou hmotnosťou približujúcou sa materiálu, z ktorého sú vyhotovené dosky. Do úvahy prichádzajú druhy drevín, ktorých objemová hmotnosť prevyšuje 850 kg/m3. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými doskami je 5-10mm. Je potrebné zohľadniť prirodzený proces zosýchania dreva počas horúcich letných dní a napučania počas daždivého počasia.

Na upevňovanie terasových dosiek je potrebné použľvať antikorové alebo mosadzné skrutky. Použitie skrutiek z obyčajnej ocele spôsobuje na dreve vznik škvŕn a urýchľuje koróziu ocele. Skrutky sa neodporúčajú montovať ďalej ako 50-70mm od okraja dosky, aby sa predišlo ohýbaniu koncov. Dĺžka skrutiek sa musí rovnať dvojnásobku hrúbky montovanej dosky a minimálny priemer skrutky-5mm.
UPOZORNENIE: Vyžaduje sa predvŕtanie vrtákom s minimálnym priemerom rovnajúcim sa priemeru použitých skrutiek.
Montáž na nenasiakavý podklad musí zaručovať odvod vody z priestoru medzi konštrukčnými hranolmi. Za týmto účelom je potrebné použiť pod hranoly izolačné podložky vyhotovené z nenasiakavého materiálu (napr. gumené), dodatočne chrániace drevo pred kontaktom s vodou presakujúcou z podkladu.

iClip
iCLIP je variantom terasovej dosky, kde nie sú vidieť hlavičky skrutiek na povrchu dosiek. Pri tomto spôsobe upevňovania majú jednotlivé dosky na bočných stranách vyfrézovanú drážku, do ktorej sa zasunie pevná spojka štvorcového tvaru iCONNECT a tá sa pripevní skrutkou k spodnému roštu. Skrutky sú tak ukryté v medzerách a terasy pôsobia ucelenejším a esteticky čistejším dojmom. Systém iCLIP sa vyrába výhradne z drevín najvyššej akostnej triedy =
Ipe (Lapacho) , Merbau, Cumaru. Ide o veľmi dekoratívne, odolné drevá s nízkym zosychaním, čo je dôležité pre zachovanie správneho tvaru drážky. Ak by drevo zoschlo, drážka sa rozšíri, neudrží spojku a lamela sa môže uvoľniť. Z tohoto dôvodu nie je možné pre tento systém použiť napr. drevinu Bangkirai.
Cenovo sa dosky iCLIP pohybujú približne o 30% vyššie než klasický iDECK. Zákazník však získa kvalitný výrobok najvyššej akostnej triedy. Navyše ušetrí za skrutky, pretože pri montáži dosiek iCLIP sa ich spotreba znižuje na polovicu oproti doskám klasickej podlahy iDECK.

Cenovo sa dosky iCLIP pohybujú približne o 30% vyššie než klasický iDECK. Zákazník však získa kvalitný výrobok najvyššej akostnej triedy. Navyše ušetrí za skrutky, pretože pri montáži dosiek iCLIP sa ich spotreba znižuje na polovicu oproti doskám klasickej podlahy iDECK.

iFix
Najskôr sa vykonáva montáž ako štandardný iDeck. Skôr než sa začne pracovať, je dôležité aby všetky dosky položené na dlážku v konečnej polohe. Takto sa dá jednoducho nakresliť rovná čiara na predvŕtanie dosiek. Zátky iFix sú osadené do dier vytvorených špeciálnym vrtákom. Veľkosť tohto vrtáka je presne taká, ako je veľkosť zátok. Keď sú vyvrtané otvory pre zátky, predvŕtajú sa dosky a nosič pomocou 4mm vrtáka.
Následne sa pripevňujú dosky pomocou skrutiek a bitu na skrutky. Keď je dokončená celá podlaha, osádzajú sa do diervzátky. Do každej diery je kvapnutá kvapka lepidla na drevo, aby sa zátka prilepila k doske. Prebytočné lepidlo sa ihneď odstrái pomocou vlhkej handry. Dôležité je aby kónická časť zátky smerovala nadol (môžnosť použiť kladivo).
Po montáži všetkých zátok sa pomocou pásovej brúsky prebrúsi podlaha a zátky pre dosiahnutie výborného výsledku.


Návrat na obsah | Návrat do hlavného menu